Oblicza epok 1.1. – podręcznik do j. polskiego dla uczniów szkół średnich

Oblicza epok 1.1. to podręcznik autorstwa Dariusza Chemperka, Adama Kalbarczyka i Dariusza Trześniowskiego przeznaczony do realizacji podstawy programowej z języka polskiego przez uczniów liceów i techników zgodnie z reformą obowiązującą od 2019 roku.

Dla kogo?

Te konkretna część podręcznika Oblicza epok przenzaczona jest do pracy w pierwszym semestrze pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej bez różnicy czy uczeń realizuje program w zakresie podstawowym czy rozszerzonym. Podręcznik ma za zadanie przybliżyć wiedzę historycznoliteracką z zakresu epok, przybliżyć informacje o gatunkach, popularnych oraz ważnych motywach czy autorach. Treść wzbogacają nie tylko reprodukcje obrazów, zdjęcia czy informacje z zakresu historii, malarstwa, teatru, rzeźby, ale i teksty współczesnych pisarzy i poetów, nawiązujace do dzieł z omawianej epoki. Część 1.1. składa się z działów poświęconych Biblii, antykowi greckiemu i rzymskiemu oraz średniowieczu.

Struktura i cechy podręcznika Oblicza epok 1.1.

  • chronologia przybliżanego materiału z podziałem na epoki
  • zestawienie tekstów historycznych z tekstami współczesnymi z uwzględnieniem tekstów z kultury popularnej
  • ułożenie treści w działach ze realizowane w nich motywy
  • uwzględnie szerszego kontekstu historycznego i kulturowego
  • obecność miniprzewodników
  • bloki powtórzeniowe w formie map myśli z najważniejszymi informacjami dotyczącymi danych lektur, przypomnieniem kluczowych pojęć i terminów
  • każdy dział wieńczą bloki Analiza tekstu literackiego i Tworzenie własnego tekstu, które stanowią cenną pomoc w przygotowaniach do egzaminu maturalnego zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym
  • Analiza tekstu literackiego zawiera wskazówki, na co zwracać uwagę przy interpretacji i analizie wiersza czy fragmentu prozy podczas rozwiązywania arkusza maturalnego
  • Tworzenie własnego tekstu przybliża strukturę maturalnej wypowiedzi pisemnej oraz podaje praktycznie wskazówki jak zaplanować analizę interpretacyjną, rozprawkę bądź analizę porównawczą oraz czego wystrzegać się w komponowaniu tekstów tego typu.